085 - 201 22 23 info@ttvtogb.nl

Jeu de boulesinformatie

In april 2011 kreeg ons sportcomplex de beschikking over 11 Jeu de Boules-banen. De feestelijke opening vond plaats op 14 mei 2011. Vanaf die datum wordt bij TOGB de Jeu de Boules-sport beoefend. Op diverse dagdelen zijn de banen geopend en is er begeleiding aanwezig, die u zal verwelkomen. Place de l’Oppèr straalt een gemoedelijk Frans sfeertje uit!

De Jeu de Boules-tak bij TOGB groeide in de afgelopen jaren gestaag, waardoor wij ons genoodzaakt zagen om uit te breiden. In april 2022 werden 4 nieuwe banen in gebruik genomen, waardoor het totaal uit kwam op 15 banen.

Het Jeu de Boules-gebeuren wordt getrokken door de Jeu de Boules-commissie, met ondersteuning van het Hoofdbestuur van TOGB.  De Jeu de Boules-commissie zorgt voor leiding tijdens openingsuren, vangt nieuwe leden op, organiseert toernooien en vriendschappelijke ontmoetingen, biedt de mogelijkheid van training, regelt het onderhoud van de banen, . . .

De commissie wordt gevormd door Korina Plantinga, Peter van den Baard, Dennis Enthoven, Ben Straver, Claudia van der Hoek-Van Staveren, Nel de Veld en Aad Wijsman. Zij zijn te bereiken via jdb@ttvtogb.nl

Het Jeu de Boules bij TOGB wordt het hele jaar rond gespeeld, al maken we onderscheid in een zomerseizoen (1 april – 31 oktober) en een winterseizoen (1 november – 31 maart).

Het Jeu de Boules-seizoen loopt van 1 april tot en met 31 oktober. De openingstijden zijn:
maandagmiddag     13.30 – 17.00 uur
• Dinsdagmiddag     13.30 – 17.00 uur
Donderdagmiddag 13.30 – 17.00 uur
• Donderdagavond   19.30 – 23.00 uur
• Zaterdagmiddag    13.30 – 17.00 uur

Svp 15 minuten voor aanvang aanwezig. D.m.v. kaarttrekken worden dan koppels en partijen gevormd en wordt vervolgens exact op de boven aangegeven tijden gestart. Van 14.45 – 15.00 uur is er pauze. Uit- en instroom om 14.45 uur is mogelijk.

Ook in het winterseizoen wordt, indien het weer het toelaat, menige Boule geworpen. Om altijd actief te kunnenblijven wordt in het winterseizoen in ieder geval op elke donderdagmiddag ook Koersbal gespeeld in de kantine; hiervoor zijn 2 speciale matten beschikbaar.

Maandelijks wordt er op de laatste zaterdag van de maand een toernooi georganiseerd. Verder wordt er training verzorgd voor beginners (op een zaterdagmiddag) en voor gevorderden (op een door-de-weekse avond). Daarnaast zijn er ook enkele Fun-toernooien op de zondag en vriendschappelijke ontmoetingen op door-de-weekse dagen.

Nogmaals, alleen in het zomerseizoen vinden er toernooien en trainingen plaats.

Volop activiteit bij JdB-TOGB dus. Bij alle activiteiten staan genieten en plezier centraal.

We zijn als TOGB lid van de Regio, waardoor TOGB-leden mee kunnen doen aan door de Regio georganiseerde toernooien. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Jaarlijks organiseert onze club ook zelf 2 Regio-toernooien, waar Jeu-de-Boules van hoog niveau te zien is.

Uiteraard verwelkomen we graag nieuwe Jeu de Boules-leden. Contact kan opgenomen worden via jdb@ttvtogb.nl (mailto: jdb@ttvtogb.nl). De verenigingscontributie kunt u terugvinden op de lidmaatschapspagina.

NederlandseJeuDeBoulesBond

Afhankelijk van het aantal aanwezige spelers kunnen er diverse spelvormen worden gespeeld. Deelname aan de competitie via de Nederlandse Jeu de Boules-bond doen we bij onze club nog niet, maar is bij voldoende vraag een optie.

Net als bij het Tafeltennis en het Darten staat ook bij deze tak van sport het verenigingsleven centraal. Waarbij zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de faciliteiten, maar waarbij de inzet van vrijwilligers niet gemist kan worden. Dan wordt gedacht aan barmedewerkers, maar ook aan vrijwilligers die het onderhoud van de banen en de rest van de buitenruimte op zich willen nemen. En zonder wedstrijd- en toernooileiding maakt een competitie geen schijn van kans.

Help mee om Jeu de Boules tot een succes te houden en meld je aan als vrijwilliger via jdb@ttvtogb.nl of via secretaris@ttvtogb.nl

TOGB-Koersbal – seizoen 2021 – 2022

In het winterseizoen (1 november – 31 maart) kan er ook buiten (als het weer het toelaat) Jeu de Boules gespeeld worden. Inderdaad “als het weer het toelaat”. Om niet afhankelijk te zijn van het weer spelen we bij TOGB-Jeu de Boules op donderdagmiddag in de kantine...

Verslag van het eerste Onderlinge toernooi Jeu de Boules – 18 juli 2020

Zaterdag 18 juli was het dan zover: het eerste JdB-toernooi van 2020 kon gespeeld worden. Net als op de JdB-middagen de aflopen weken was het ook op dit toernooi een gezellige drukte. Nieuw was dit jaar het verdelen van de (30) deelnemers over een...

Koersbalfront

Het is nu winter en dat betekent dat het Jeu de Boules op een laag pitje staat. Er zijn geen toernooien en alleen als het weer het toelaat wordt er buiten met de Boules geworpen (op de dinsdag-, donderdag- en zaterdagmiddag). Wat wel altijd doorgaat is op de...