085 - 201 22 23 info@ttvtogb.nl

Jeu de boules toernooien 2023

Naast een maandelijkse toernooi zijn er Fun-toernooien, vriendschappelijke ontmoetingen, 2 Regio-toernooien en een Koersbal-toernooi.

Deze toernooien worden alleen tijdens het zomerseizoen (1 april – 31 oktober) georganiseerd.

Het maandelijkse toernooi. Op een zaterdagmiddag (veelal op de laatste zaterdagmiddag van de maand) wordt er een Jeu de Boules-toernooi georganiseerd. Zowel leden als niet-leden kunnen hieraan deelnemen. Inschrijving is individueel. Gespeeld wordt met koppels, die per ronde van samenstelling verschillen. Er is een sterke A- en een minder sterke B-poule. Door de toernooicommissie zijn deze poules samengesteld aan de hand van de prestaties in het verleden. Na 4 toernooien is er een promotie en degradatie. Aan het einde van het seizoen (na 8 toernooien) volgt opnieuw promotie en degradatie, zodat de samenstelling van A en B voor het volgende seizoen alvast bekend is. De winnaars van een toernooi ontvangen een flesje wijn dan wel een cadeaubon. Tevens is er aan het eind van het seizoen een wisselbeker voor de deelnemer / deelneemster, die het beste heeft gepresteerd tijdens dit seizoen. Hierbij mogen de 2 slechtste toernooiresultaten worden weggeschrapt. Natuurlijk is het mogelijk om niet alle toernooien mee te spelen, het meedingen naar de wisselbeker wordt dan wel een stuk moeilijker. Inschrijven: op de lijst in het clubgebouw Den Opper (tot voorafgaande vrijdag 20.00 uur; bij latere aanmelding komt u op wachtlijst). Aanwezig om 12.15 uur, het toernooi vangt om 12.30 aan en eindigt rond 17.00 uur. Kosten niet leden € 5,00 per toernooi.

Bij de Fun-toernooien onderscheiden we het Familie-toernooi en het Grootouder-Kleinkind-toernooi. Bij het Familietoernooi kan men met meerdere personen (familie, buren, vrienden, . . . ., doch minimaal 6 personen) als vaste koppels meedingen naar de fraaie Familie-bokaal. Bij het Grootouder-Kleinkind-toernooi wordt als vast koppel een toernooi gespeeld en wordt daarnaast individueel een spellencircuit afgewerkt; het is een toernooi bedoeld om de jonge jeugd te interesseren voor de Jeu de Boules-sport. Het Grootouder-Kleinkind toernooi is tijdelijk van de agenda. De Fun-toernooien vinden op een zondagmiddag plaats.

We houden sinds een paar jaar vriendschappelijke ontmoetingen met Folâtre uit Pijnacker. Er wordt dan zowel een keer uit als een keer thuis gespeeld. Dit gebeurt op ‘n donderdagmiddag.

Diverse TOGB-leden spelen mee met externe Regio-toernooien, waar het spelpeil redelijk hoog ligt, hoger dan bij onze club. Deze toernooien duren een hele dag. Jaarlijks organiseren wij als TOGB ook een tweetal Regio-toernooien. Zo’n Regio-toernooi vindt plaats op een zaterdag en duurt van globaal 10.00 uur tot 17.00 uur.

In de winter (1 november – 31 maart) wordt op elke donderdagmiddag Koersbal gespeeld in de kantine (13.15 uur aanwezig, start 13.30, einde 17.00 uur). Ook hier wordt in een A- en B-poule gespeeld. Inzet een wisselbeker. Ter afsluiting is er een Koersbaltoernooi.

Voor alle genoemde toernooien krijgen de leden een uitnodiging via de mail. Deze uitnodiging is met een inschrijflijst ook terug te vinden op het mededelingenbord.

Een overzicht met toernooidata is per jaargang terug te vinden onder het submenu.

Jeu de boules toernooien 2023

Maandelijkse toernooien 2023

Zaterdag 1 april 2023 (Openingstoernooi)
Zaterdag 29 april 2023
Zaterdag 27 mei 2023
Zaterdag 24 juni 2023
Zaterdag 29 juli 2023
Zaterdag 2 september 2023
Zaterdag 30 september 2023
Zaterdag 28 oktober 2023 (Sluitingstoernooi)

Fun toernooien

Zondag 8 oktober 2023 – Familietoernooi

Uitwisseling met Folâtre Pijnacker

Donderdag 11 mei 2023 bij TOGB
Donderdag 3 augustus 2023 bij Pijnacker

Basisscholen ivm Koningsdag

Vrijdag 21 april 2023  Het Baken – Clinic groepen 4

Groot Regio-Toernooi

Zaterdag 13 mei 2023 bij TOGB
Zaterdag 5 augustus 2023 bij TOGB

De Zonnebloem

Vrijdag 18 augustus 2023 Jeu de Boules + Spellen

Koersbal

Donderdag 16 maart 2023