085 - 201 22 23 info@ttvtogb.nl

Jeu de boules toernooien 2022

Naast een maandelijkse toernooi zijn er Fun-toernooien, vriendschappelijke ontmoetingen, 2Regio-toernooien en een Koersbal-toernooi.

Het maandelijkse toernooi. Op een zaterdagmiddag (veelal op de laatste zaterdagmiddag van de maand) wordt er een Jeu de Boules-toernooi georganiseerd. Zowel leden als nietleden kunnen hieraan deelnemen. Inschrijving is individueel. Gespeeld wordt met koppels, die per ronde van samenstelling verschillen. Per toernooi maakt de wedstrijdleiding een indeling in een sterke A- en een minder sterke B-poule op basis van een ranglijst; na elk toernooi stijgt dan wel zakt men op deze ranglijst, waardoor bij een volgend toernooi de samenstelling van de A- en B-poule duidelijk anders kan zijn. De winnaars van een toernooi ontvangen een cadeaubon. Tevens is er aan het eind van het seizoen een wisselbeker voor de deelnemer / deelneemster, die het beste heeft gepresteerd tijdens dit seizoen. Natuurlijk is het mogelijk om niet alle toernooien mee te spelen, u zakt dan per keer een aantal plaatsen op de ranglijst en meedingen voor de wisselbeker wordt dan een stuk moeilijker. Inschrijven: op de lijst in het clubgebouw Den Opper, of op het toernooi tot uiterlijk 12.00 uur, evt. telefonisch 010-5117131. Aanwezig om 12.15 uur, het toernooi vangt om 12.30 aan en eindigt rond 17.00 uur. Kosten niet leden € 5,00 per toernooi.

Bij de Fun-toernooien onderscheiden we het Familie-toernooi en het Grootouder-Kleinkind-toernooi. Bij het Familietoernooi kan men met meerdere personen (familie, buren, vrienden, . . . ., doch minimaal 6 personen) als vaste koppels meedingen naar de fraaie Familie-bokaal.Bij dit Grootouder-Kleinkind-toernooi wordt als vast koppel een toernooi gespeeld en wordt daarnaast individueel een spellencircuit afgewerkt; een toernooi bedoeld om de jonge jeugd te interesseren voor de Jeu de Boules-sport. Het Grootouder-Kleinkind toernooi is tijdelijk van de agenda. De Fun-toernooien vinden op een zondagmiddag plaats.

We houden sinds een paar jaar vriendschappelijke ontmoetingen met Folâtre uit Pijnacker en KCC uit Capelle aan den IJssel. Er wordt dan zowel een keer uit als een keer thuis gespeeld. Dit gebeurt op een donderdagmiddag.

Diverse TOGB-leden spelen mee met externe Regio-toernooien, waar het spelpeil redelijk hoog ligt, hoger dan bij onze club. Deze toernooien duren een hele dag. Jaarlijks organiseren wij als TOGB ook een tweetal Regio-toernooien. Zo’n Regio-toernooi vindt plaats op een zaterdag en duurt van globaal 10.00 uur tot 17.00 uur.

In de winter wordt op elke donderdagmiddag Koersbal gespeeld in de kantine (13.15 uur aanwezig, start 13.30, einde 17.00 uur). Ook hier wordt in een A- en B-poule gespeeld op basis van een ranglijst. Inzet eveneens een wisselbeker. Ter afsluiting van het winterseizoen wordt een Koersbaltoernooi gehouden.

Voor alle genoemde toernooien krijgen de leden een uitnodiging via de mail. Deze uitnodiging is met een inschrijflijst ook terug te vinden op het mededelingenbord.

Een overzicht met toernooidata kunt hieronder terug vinden.

Jeu de boules toernooien 2022

Maandelijkse toernooien 2022

Zaterdag 2 april 2022 (Openingstoernooi)
Zaterdag 30 april 2022
Zaterdag 21 mei 2022
Zaterdag 25 juni 2022
Zaterdag 30 juli 2022
Zaterdag 27 augustus 2022
Zaterdag 24 september 2022
Zaterdag 29 oktober 2022 (Sluitingstoernooi)

Fun toernooien

Week 8 t/m 14 mei 2022 Franse week t.g.v 10-jarig jubileum in 2021
Vrijdag 13 mei 2022 Jubileumfeest
Zondag 17 juli 2022 Familietoernooi
Zondag 16 oktober 2022 Familietoernooi

Uitwisseling met Folâtre Pijnacker

Donderdag 12 mei 2022 bij TOGB (onderdeel jubileumweek)
Donderdag 4 augustus 2022 bij Pijnacker

Basisscholen ivm Koningsdag

Vrijdag 22 april 2022 Het Baken en Johan Willem Friso – Clinic groepen 4

Groot Regio-Toernooi

Zaterdag 28 mei 2022 bij TOGB
Zaterdag 23 juli 2022 bij TOGB

De Zonnebloem

Vrijdag 9 september 2022 Jeu de Boules + Spellen

Koersbal

Donderdag 17 maart 2022