085 - 201 22 23 info@ttvtogb.nl

Nieuwe voorzitter voor tafeltennisvereniging TOGB

Berkel en Rodenrijs – Bestuurders komen en gaan bij sportverenigingen. Ze gaan omdat het tijd wordt voor een nieuwe koers of omdat ze het na een flink aantal jaren mooi geweest vinden. Wat de wisseling bij de Berkelse tafeltennisvereniging TOGB betreft, waar Robin Jordense de voorzittershamer overdraagt aan Cees Jan van der Stoep, blijkt dat eerstgenoemde het na bijna tien jaar gewoonweg genoeg vindt.

Rien Kuyvenhoven

Tien jaar waarin veel gebeurd is bij de vereniging die gehuisvest is op het Berkelse sportpark Het Hoge Land. Zoals de bouw van de fraaie serre als laatste kunststukje en de oprichting van de Stichting Topsport bij deze vereniging. Waar sommige clubbestuurders veelvuldig in de schijnwerpers staan, laveert Robin Jordense vaak geruisloos door het verenigingsleven van TOGB tafeltennis.
“Dat komt ook doordat onze vereniging uitstekend georganiseerd is en de diverse commissies hun werk doen. Als voorzitter hoef je soms alleen maar een klein brandje te blussen als dit nodig moet zijn”, aldus Jordense die eigenlijk van plan was een jaar eerder, na drie termijnen van drie jaar, af te zwaaien bij de Berkelse tafeltennissers, darters en jeu de boules van TOGB.

Uitstraling

“Corona gooide roet in het eten. De Algemene Ledenvergadering moest schriftelijk afgehandeld worden en ik besloot er een jaartje aan vast te plakken. Dad deed ik zeker niet met tegenzin om de al eerdergenoemde reden dat het allemaal goed loopt bij de club. Ik ben toch wel een beetje trots op wat de afgelopen jaren tot stand is gekomen en zeker niet alleen door mij. Maar het meest door de vrijwilligers van de club. Jeu de boules kreeg meer gestalte. Het ledenaantal bij de darters groeide flink, zodat we nu een vereniging zijn met driehonderd leden. Ook de Stichting Topsport kreeg zijn beslag. Een stichting die tot stand kwam door bezorgde tafeltennissers. Mensen die zagen dat de club resultaten moet behalen om deze sport in ons dorp en daarbuiten in de belangstelling te houden. Het heeft helemaal niets met grote bedragen te maken. Maar zeker is wel dat het een aanzuigende werking heeft en het de vereniging toppers heeft opgeleverd. Hierdoor heeft de vereniging zeker weer de uitstraling van vroeger. Dit zie je al met de komst van Michel de Boer en zijn zoon Milo waar zoveel contacten uit zijn ontstaan dat we nu op hoog niveau kunnen spelen met positieve gevolgen voor de club”, aldus de donderdag 2 september tijdens de laatst gehouden ALV officieel afgetreden voorzitter.

Moois

Als dartlid voorzitter worden van een tafeltennisvereniging. Dat overkomt Cees Jan van der Stoep (35) die in 2012 als aankomend darter clubhuis Den Opper binnen liep. Hij begon met darten thuis op zolder en de tafeltennissport was hem min of meer vreemd. Maar het weerhield hem er niet van een positief antwoord te geven op het telefonisch verzoek of hij voorzitter van de club wilde worden.
“Het was een hele verrassing”, geeft Cees Jan van der Stoep toe. “Maar eerlijk gezegd vond ik het wel een eer. En meestal is een voorzitter een wat ouder persoon en zeker bij deze vereniging iemand die iets heeft met tafeltennis. Een paar gesprekken met Hans van Rutten (met wie anders bij TOGB tafeltennis) zetten me aan het denken. Ook heb ik met Robin gesproken en begreep dat veel werkzaamheden verricht worden door de diverse commissies. Zelf zat ik in de dartcommissie en ook op kerkelijk niveau heb ik wat bestuurlijke ervaring. Plus dat we een vereniging zijn die goed in elkaar zit. En organiseren vind ik ook gewoon leuk evenals het draaien van bardienst de afgelopen jaren was een leuke bijkomstigheid als verenigingslid”, weet Van der Stoep.
Eén ding staat ook bij de nieuwe voorzitter van TOGB als een paal boven water. Het is zijn doel de gezelligheid als sportclub, waar de vereniging om bekend staat, te continueren. “Een vereniging moet gezelligheid uitstralen. Met elkaar iets moois beleven.”
Cees Jan van der Stoep heeft geen termijn aangegeven. “In de eerste plaats gaat het om een periode van drie jaar. Dat er per week enkele uurtjes in gaat zitten, is mij bekend. Het gesprek met Robin heeft mij het gevoel gegeven dat ik het ook moet kunnen. Hij is een toegankelijke man en dat hoop ik ook te zijn. Je moet je ook niet per se voorzitter voelen. Je bent als voorzitter gewoon lid van de club die met medebestuurders beslissingen neemt, maar ook met een bakkie koffie een praatje maakt met de leden waar je de nodige informatie krijgt over wat er speelt binnen de club. Ik heb nu al de ervaring dat de diverse commissies altijd bezig zijn met iets nieuws en hier hoop ik dan ook mijn steentje aan bij te kunnen dragen.”

Bron: de Heraut